Denní likvidita bankovního sektoru

                                                                                 
 Datum                                    14.07.20    13.07.20    10.07.20    09.07.20    
 Predikce likvidity (mld Kč)              91,910      576,455     384,405     16,563      
 Minimální repo sazba (% p.a.)            ---         0,25        0,25        ---         
 Průměrná repo sazba (% p.a.)             ---         0,25        0,25        ---         
 Maximální repo sazba (% p.a.)            ---         0,25        0,25        ---         
 Celkový objem repa (mld Kč)              0,000       488,800     381,200     0,000       
 Přijatá O/N depozita (mld Kč)                        8,658       6,113       4,108       
 Poskytnuté lombardní úvěry (mld Kč)                  0,000       0,000       0,000       
 Index CZEONIA (% p.a.)                               0,11        0,11        ---         
 Objem obchodů indexu CZEONIA (mld Kč)                16,706      10,293      7,947       
 Celkový objem stažené likvidity (mld Kč)             2633,594    2715,749    2699,444    
 Celkové rezervy bank (mld Kč)                        171,674     88,617      105,146     
 Volné rezervy bank (mld Kč)                          76,813      -6,244      10,285      
 Celkový kumulativ (mld Kč)                           139,709     62,896      81,629      
 Chyba predikce (mld Kč)                              0,203       -0,370      0,340       
                                                                                 
 Předpis povinných minimálních rezerv na období 02.07.20 - 05.08.20 je     94,861 mld CZK.  
                                                                                 
 Úrokové sazby ČNB    Sazba    Účinná od 
 -----------------    -----    --------- 
 Diskontní sazba      0,05     27.03.20 
 Limitní repo sazba   0,25     11.05.20 
 Lombardní sazba      1,00     11.05.20