Denní likvidita bankovního sektoru

                                                                                 
 Datum                                    30.03.20    27.03.20    26.03.20    25.03.20    
 Predikce likvidity (mld Kč)              389,873     447,408     12,652      554,237     
 Minimální repo sazba (% p.a.)            0,99        0,99        ---         1,69        
 Průměrná repo sazba (% p.a.)             1,00        1,00        ---         1,73        
 Maximální repo sazba (% p.a.)            1,00        1,00        ---         1,75        
 Celkový objem repa (mld Kč)              252,600     395,300     0,000       542,300     
 Přijatá O/N depozita (mld Kč)                        66,243      11,081      16,289      
 Poskytnuté lombardní úvěry (mld Kč)                  0,000       0,000       0,000       
 Index CZEONIA (% p.a.)                               0,05        ---         0,82        
 Objem obchodů indexu CZEONIA (mld Kč)                50,100      0,000       10,800      
 Celkový objem stažené likvidity (mld Kč)             2760,923    2746,661    2751,869    
 Celkové rezervy bank (mld Kč)                        53,443      68,240      62,000      
 Volné rezervy bank (mld Kč)                          -36,082     -21,286     -27,525     
 Celkový kumulativ (mld Kč)                           40,700      148,946     170,232     
 Chyba predikce (mld Kč)                              -0,073      -0,838      -0,273      
                                                                                 
 Předpis povinných minimálních rezerv na období 05.03.20 - 01.04.20 je     89,525 mld CZK.  
                                                                                 
 Úrokové sazby ČNB    Sazba    Účinná od 
 -----------------    -----    --------- 
 Diskontní sazba      0,05     27.03.20 
 Limitní repo sazba   1,00     27.03.20 
 Lombardní sazba      2,00     27.03.20