Denní likvidita bankovního sektoru

                                                                                 
 Datum                                    25.11.20    24.11.20    23.11.20    20.11.20    
 Predikce likvidity (mld Kč)              455,441     12,703      352,566     512,504     
 Minimální repo sazba (% p.a.)            0,24        ---         0,25        0,24        
 Průměrná repo sazba (% p.a.)             0,25        ---         0,25        0,25        
 Maximální repo sazba (% p.a.)            0,25        ---         0,25        0,25        
 Celkový objem repa (mld Kč)              449,400     0,000       340,900     512,231     
 Přijatá O/N depozita (mld Kč)                        8,666       7,116       6,066       
 Poskytnuté lombardní úvěry (mld Kč)                  0,000       0,000       0,000       
 Index CZEONIA (% p.a.)                               0,14        0,10        0,14        
 Objem obchodů indexu CZEONIA (mld Kč)                18,034      11,420      14,020      
 Celkový objem stažené likvidity (mld Kč)             2709,397    2707,847    2719,097    
 Celkové rezervy bank (mld Kč)                        94,153      94,410      82,855      
 Volné rezervy bank (mld Kč)                          -3,686      -3,429      -14,984     
 Celkový kumulativ (mld Kč)                           85,885      89,571      93,000      
 Chyba predikce (mld Kč)                              0,032       -0,538      0,286       
                                                                                 
 Předpis povinných minimálních rezerv na období 05.11.20 - 02.12.20 je     97,839 mld CZK.  
                                                                                 
 Úrokové sazby ČNB    Sazba    Účinná od 
 -----------------    -----    --------- 
 Diskontní sazba      0,05     27.03.20 
 Limitní repo sazba   0,25     11.05.20 
 Lombardní sazba      1,00     11.05.20