Denní likvidita bankovního sektoru

                                                                                 
 Datum                                    19.07.24    18.07.24    17.07.24    16.07.24    
 Predikce likvidity (mld Kč)              523,952     -1,361      376,463     2,812       
 Minimální repo sazba (% p.a.)            4,74        ---         4,74        ---         
 Průměrná repo sazba (% p.a.)             4,75        ---         4,75        ---         
 Maximální repo sazba (% p.a.)            4,75        ---         4,75        ---         
 Celkový objem repa (mld Kč)              515,400     0,000       375,436     0,000       
 Přijatá O/N depozita (mld Kč)            3,792       15,399      14,851      5,934       
 Poskytnuté lombardní úvěry (mld Kč)      0,000       0,000       0,000       0,000       
 Index CZEONIA (% p.a.)                               4,190       4,290       4,230       
 Objem obchodů indexu CZEONIA (mld Kč)                29,564      35,911      12,585      
 Celkový objem stažené likvidity (mld Kč) 2803,835    2825,942    2825,394    2815,641    
 Celkové rezervy bank (mld Kč)                        79,402      81,413      91,818      
 Volné rezervy bank (mld Kč)                          -48,006     -45,995     -35,590     
 Celkový kumulativ (mld Kč)                           390,581     438,587     484,582     
 Chyba predikce (mld Kč)                              -0,047      0,031       -0,040      
                                                                                 
 Předpis povinných minimálních rezerv na období 04.07.24 - 31.07.24 je     127,408 mld CZKN  
                                                                                 
 Úrokové sazby ČNB    Sazba    Účinná od 
 -----------------    -----    --------- 
 Diskontní sazba      3,75     28.06.24 
 Limitní repo sazba   4,75     28.06.24 
 Lombardní sazba      5,75     28.06.24