Denní likvidita bankovního sektoru

                                                                                 
 Datum                                    23.10.20    22.10.20    21.10.20    20.10.20    
 Predikce likvidity (mld Kč)              467,999     0,137       499,829     14,428      
 Minimální repo sazba (% p.a.)            0,24        ---         0,24        ---         
 Průměrná repo sazba (% p.a.)             0,25        ---         0,25        ---         
 Maximální repo sazba (% p.a.)            0,25        ---         0,25        ---         
 Celkový objem repa (mld Kč)              468,800     0,000       498,258     0,000       
 Přijatá O/N depozita (mld Kč)                        6,781       6,866       7,586       
 Poskytnuté lombardní úvěry (mld Kč)                  0,000       0,000       0,000       
 Index CZEONIA (% p.a.)                               0,15        0,13        0,14        
 Objem obchodů indexu CZEONIA (mld Kč)                16,097      13,414      15,174      
 Celkový objem stažené likvidity (mld Kč)             2737,159    2737,244    2724,906    
 Celkové rezervy bank (mld Kč)                        77,347      79,211      91,186      
 Volné rezervy bank (mld Kč)                          -18,729     -16,865     -4,890      
 Celkový kumulativ (mld Kč)                           162,946     181,676     198,541     
 Chyba predikce (mld Kč)                              -0,561      0,384       -0,149      
                                                                                 
 Předpis povinných minimálních rezerv na období 01.10.20 - 04.11.20 je     96,076 mld CZK.  
                                                                                 
 Úrokové sazby ČNB    Sazba    Účinná od 
 -----------------    -----    --------- 
 Diskontní sazba      0,05     27.03.20 
 Limitní repo sazba   0,25     11.05.20 
 Lombardní sazba      1,00     11.05.20