Denní likvidita bankovního sektoru

                                                                                 
 Datum                                    19.09.19    18.09.19    17.09.19    16.09.19    
 Predikce likvidity (mld Kč)              6,602       447,483     17,810      549,268     
 Minimální repo sazba (% p.a.)            ---         2,00        ---         2,00        
 Průměrná repo sazba (% p.a.)             ---         2,00        ---         2,00        
 Maximální repo sazba (% p.a.)            ---         2,00        ---         2,00        
 Celkový objem repa (mld Kč)              0,000       439,200     0,000       531,700     
 Přijatá O/N depozita (mld Kč)            6,755       6,539       7,465       6,848       
 Poskytnuté lombardní úvěry (mld Kč)      0,000       0,000       0,000       0,000       
 Index CZEONIA (% p.a.)                   2,00        ---         1,90        ---         
 Objem obchodů indexu CZEONIA (mld Kč)    1,750       0,000       1,400       0,000       
 Celkový objem stažené likvidity (mld Kč) 2685,755    2685,539    2676,155    2675,538    
 Celkové rezervy bank (mld Kč)                        82,814      92,018      92,693      
 Volné rezervy bank (mld Kč)                          -4,742      4,461       5,137       
 Celkový kumulativ (mld Kč)                           95,863      100,604     96,143      
 Chyba predikce (mld Kč)                              0,036       -0,017      -0,343      
                                                                                 
 Předpis povinných minimálních rezerv na období 05.09.19 - 02.10.19 je     87,556 mld CZK.  
                                                                                 
 Úrokové sazby ČNB    Sazba    Účinná od 
 -----------------    -----    --------- 
 Diskontní sazba      1,00     03.05.19 
 Limitní repo sazba   2,00     03.05.19 
 Lombardní sazba      3,00     03.05.19