Denní likvidita bankovního sektoru

                                                                                 
 Datum                                    20.02.20    19.02.20    18.02.20    17.02.20    
 Predikce likvidity (mld Kč)              -3,573      469,857     8,153       337,852     
 Minimální repo sazba (% p.a.)            ---         2,24        ---         2,25        
 Průměrná repo sazba (% p.a.)             ---         2,25        ---         2,25        
 Maximální repo sazba (% p.a.)            ---         2,25        ---         2,25        
 Celkový objem repa (mld Kč)              0,000       470,882     0,000       331,700     
 Přijatá O/N depozita (mld Kč)                        4,141       5,799       6,480       
 Poskytnuté lombardní úvěry (mld Kč)                  0,000       0,000       0,000       
 Index CZEONIA (% p.a.)                               2,25        ---         2,25        
 Objem obchodů indexu CZEONIA (mld Kč)                0,300       0,000       0,500       
 Celkový objem stažené likvidity (mld Kč)             2748,227    2740,703    2741,384    
 Celkové rezervy bank (mld Kč)                        76,295      83,762      81,467      
 Volné rezervy bank (mld Kč)                          -11,734     -4,267      -6,561      
 Celkový kumulativ (mld Kč)                           87,895      99,628      103,895     
 Chyba predikce (mld Kč)                              -0,073      -0,245      0,170       
                                                                                 
 Předpis povinných minimálních rezerv na období 06.02.20 - 04.03.20 je     88,029 mld CZK.  
                                                                                 
 Úrokové sazby ČNB    Sazba    Účinná od 
 -----------------    -----    --------- 
 Diskontní sazba      1,25     07.02.20 
 Limitní repo sazba   2,25     07.02.20 
 Lombardní sazba      3,25     07.02.20