Denní likvidita bankovního sektoru

                                                                                 
 Datum                                    29.05.20    28.05.20    27.05.20    26.05.20    
 Predikce likvidity (mld Kč)              592,147     17,813      505,102     1,792       
 Minimální repo sazba (% p.a.)            0,24        ---         0,25        ---         
 Průměrná repo sazba (% p.a.)             0,25        ---         0,25        ---         
 Maximální repo sazba (% p.a.)            0,25        ---         0,25        ---         
 Celkový objem repa (mld Kč)              549,320     0,000       483,400     0,000       
 Přijatá O/N depozita (mld Kč)            16,869      9,654       8,479       3,754       
 Poskytnuté lombardní úvěry (mld Kč)      0,000       0,000       0,000       0,000       
 Index CZEONIA (% p.a.)                   0,05        0,25        ---         0,25        
 Objem obchodů indexu CZEONIA (mld Kč)    2,000       2,000       0,000       0,550       
 Celkový objem stažené likvidity (mld Kč) 2712,089    2723,354    2722,179    2740,454    
 Celkové rezervy bank (mld Kč)                        96,808      103,515     87,844      
 Volné rezervy bank (mld Kč)                          1,849       8,556       -7,115      
 Celkový kumulativ (mld Kč)                           74,129      72,280      63,724      
 Chyba predikce (mld Kč)                              -0,174      -0,063      0,009       
                                                                                 
 Předpis povinných minimálních rezerv na období 07.05.20 - 03.06.20 je     94,959 mld CZK.  
                                                                                 
 Úrokové sazby ČNB    Sazba    Účinná od 
 -----------------    -----    --------- 
 Diskontní sazba      0,05     27.03.20 
 Limitní repo sazba   0,25     11.05.20 
 Lombardní sazba      1,00     11.05.20