Makroobezřetnostní opatření Lucembursko

Lucemburský makroobezřetnostní orgán rozhodl v prosinci 2020 o zavedení limitů na LTV pro nové hypoteční úvěry na obytné nemovitosti nacházející se v Lucembursku s účinností od začátku roku 2021. Limity LTV jsou nastaveny odlišně pro různé kategorie dlužníků.

a) limit LTV ve výši 100 % pro kupující, kteří pořizují vlastní bydlení poprvé;

b) limit LTV ve výši 90 % pro ostatní kupující, kteří pořizují primární bydlení (15% objemová výjimka s LTV nad 90 %, ale pod 100 %); 

c) limit LTV ve výši 80 % pro ostatní hypoteční úvěry (včetně koupě za účelem pronájmu).

Česká národní banka tato opatření nereciprokuje vzhledem k nemateriálním předmětným expozicím domácích bank. ČNB zároveň v současné době nemá informace, že by se tato situace mohla změnit. Česká národní banka bude nicméně vývoj průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby je připravena své rozhodnutí upravit.

V Praze dne 7. 7. 2021