Longer-term Yield Decomposition: An Analysis of the Czech Government Yield Curve

Adam Kučera, Michal Dvořák, Luboš Komárek, Zlatuše Komárková

Časová struktura výnosových měr je významným zdrojem informací ohledně očekávání trhu o budoucím makroekonomickém vývoji a vnímání rizik ze strany investorů a jejich preferencí. Článek představuje metodologický aparát, který Česká národní banka využívá k získání těchto informací. Popisuje rozklad výnosové křivky českých státních dluhopisů na dílčí komponenty. Vývoj těchto komponent je interpretován ve vztahu k makrofinančnímu prostředí reprezentovanému vybranými proměnnými. Následně článek představuje využití dekompozice k odhadu a interpretaci reakcí výnosové křivky českých státních dluhopisů na makroekonomické a finanční šoky v rámci modelu vektorové autoregrese.

JEL kódy: G11, G12, G23

Klíčová slova: afinní model, rozklad výnosů, státní dluhopisy, výnosová křivka

Vydáno: prosinec 2017

Ke stažení: CNB WP 12/2017 (pdf, 1,2 MB)