Šesté zasedání Výboru pro finanční trh

30. 10. 2007

Dne 30. října 2007 se uskutečnilo další zasedání Výboru pro finanční trh (Výbor). Jednání se zúčastnili jeho členové Jiří Rusnok (předseda), Radek Urban (místopředseda), Václav Tomek (všichni tři zvolení Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny), Otakar Schlossberger (finanční arbitr), Milan Šimáček, Klára Cetlová (oba Ministerstvo financí) a Miroslav Singer (Česká národní banka).

Výbor pro finanční trh po diskusi vyjádřil v zásadě souhlas s obsahem a podpořil vydání základního obecného dokumentu, ve kterém ČNB vymezuje své poslání při dohledu nad finančním trhem České republiky, stanoví hodnoty, které v této oblasti bude sledovat, a zásady, jimiž se bude řídit. Dále byl Výbor informován o hlavních aktivitách ČNB v oblasti dohledu nad finančním trhem v 1. pololetí 2007 a o probíhající změně vnitřního organizačního uspořádání ČNB v oblasti dohledu nad finančním trhem. Rovněž diskutoval otázky související s přípravou nového zákona o pojišťovnictví a věcného záměru nového zákona o dohledu nad finančním trhem. Výbor také podpořil iniciativu Ministerstva financí v oblasti komplexního sladění požadavků na odbornost distributorů finančních produktů na finančním trhu. Závěrem vzal Výbor na vědomí informaci od zástupců ČNB a Ministerstva financí o jejich poznatcích o v zásadě minimálním dopadu krize na americkém hypotéčním trhu na tuzemský finanční sektor.

Výbor pro finanční trh je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem. V souladu se zákonem o České národní bance projednává Výbor koncepční přístupy k dohledu nad finančním trhem, jeho právní rámec, významné nové trendy a věnuje se také systémovým otázkám finančního trhu a výkonu dohledu nad ním.