První zasedání Výboru pro finanční trh

27. 06. 2006

Dnes 27.6.2006 se sešel ke svému úvodnímu zasedání Výbor pro finanční trh, který byl zřízen jako poradní orgán bankovní rady ČNB pro otázky dohledu nad finančním trhem. Jednání Výboru vedl předseda Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů a  ředitel penzijního připojištění a člen dozorčí rady ING Penzijní fond, a.s., který byl zvolen Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny na návrh profesních asociací působících na finančním trhu. Jednání výboru se zúčastnili také místopředseda výboru a generální ředitel a člen představenstva Investiční společnosti České spořitelny Radek Urban, rovněž zvolený Rozpočtovým výborem, vrchní ředitelka a členka bankovní rady ČNB Michaela Erbenová, náměstek ministra financí Tomáš Prouza, ředitelka odboru legislativy finančního trhu MF Klára Cetlová, finanční arbitr Otakar Schlossberger a tajemník výboru Milan Šimáček.

Na programu úvodního jednání byl schválen Jednací řád Výboru, který upravuje jeho působnost a stanovuje procedury jeho fungování. Výbor rovněž projednal obsahové zaměření své činnosti. Předseda Jiří Rusnok k tomu sdělil: "Výbor se bude koncentrovat na strategické a koncepční otázky související s finančním trhem a na řešení systémových otázek dohledu nad finančním trhem. Počítáme také s tím, že se výbor zaměří i na regulatorní rámec'.

Výbor pro finanční trh vznikl jako součást projektu integrace institucí dohledu nad finančním trhem do České národní banky a do sedmičlenného výboru zbývá zvolit ještě jednoho zástupce  profesních asociací.

Výbor je oprávněn předkládat stanoviska a doporučení v oblasti finančního trhu bankovní radě ČNB a Ministerstvu financí. Výbor rovněž dostává alespoň dvakrát ročně zprávu o hlavních aktivitách dohledu nad finančním trhem včetně vydaných rozhodnutí od ČNB, MF a finančního arbitra. Je oprávněn si vyžádat i další informace o aktivitách vztahujících se k dohledu nad finančním trhem od České národní banky, ministerstva financí a od  finančního arbitra. Výbor bude projednávat a vyjadřovat se ke Zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem, kterou bude ČNB každý rok, nejpozději do 30. června následujícího roku, předkládat pro informaci vládě, Poslanecké sněmovně a Senátu.