Páté zasedání Výboru pro finanční trh

19. 06. 2007

Dne 19. června 2007 se uskutečnilo další zasedání Výboru pro finanční trh (Výbor). Jednání se zúčastnili jeho členové Jiří Rusnok (předseda), Radek Urban (místopředseda), Václav Tomek (všichni tři zvolení Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny), Otakar Schlossberger (finanční arbitr), Milan Šimáček (Ministerstvo financí) a Miroslav Singer (Česká národní banka).

Výbor nejprve projednal návrh koncepčního dokumentu, který rozpracovává poslání a principy dohledu ČNB nad finančním trhem České republiky a který vypracovala ČNB z podnětu Výboru. Projednávání tohoto bodu se rovněž jako přizvaní hosté zúčastnili pp. Jiří Kunert za Českou bankovní asociaci a Jaroslav Kulhánek za Českou asociaci pojišťoven. Poté Výbor diskutoval pracovní materiál Ministerstva financí týkající se koncepce ochrany spotřebitele na finančním trhu u nás.

Výbor pro finanční trh je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem. V souladu se zákonem o České národní bance projednává Výbor koncepční přístupy k dohledu nad finančním trhem, jeho právní rámec, významné nové trendy a věnuje se také systémovým otázkám finančního trhu a výkonu dohledu nad ním.