Osmé zasedání Výboru pro finanční trh

12. 05. 2008

Dne 12. května 2008 se uskutečnilo další zasedání Výboru pro finanční trh (Výbor). Jednání se zúčastnili jeho členové Jiří Rusnok (předseda), Radek Urban (místopředseda), Václav Tomek (všichni tři zvolení Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny), František Klufa (finanční arbitr), Miroslav Singer (Česká národní banka), Milan Šimáček a poprvé Libuše Horáková, která ve Výboru nahradila Kláru Cetlovou (oba Ministerstvo financí). Části jednání byl přítomen též guvernér ČNB Zdeněk Tůma.

Výbor nejprve projednal návrh věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem, který předložili zástupci Ministerstva financí. K tomuto bodu byli na jednání přizváni též reprezentanti České bankovní asociace, České asociace pojišťoven a Asociace pro kapitálový trh ČR. Následně vzal Výbor na vědomí zprávu Ministerstva financí o státní kontrole v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění v roce 2007.

Dále byl Výbor seznámen se záměry ČNB v oblasti dohledu nad finančním trhem pro rok 2008 a diskutoval pracovní materiál předložený finančním arbitrem týkající se případného rozšíření rozsahu jeho působnosti. Výbor se též věnoval otázkám souvisejícím s testováním odborné způsobilosti finančních zprostředkovatelů a poradců, a to v návaznosti na informaci o přípravném projektu Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR k této problematice.

Výbor pro finanční trh je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem. V souladu se zákonem o České národní bance projednává Výbor koncepční přístupy k dohledu nad finančním trhem, jeho právní rámec, významné nové trendy a věnuje se také systémovým otázkám finančního trhu a výkonu dohledu nad ním.

Bližší informace o tomto jednání Výboru pro finanční trh budou dostupné příští týden v zápise z jednání, který bude uveřejněn na internetových stránkách České národní banky.