Deváté zasedání Výboru pro finanční trh

29. 10. 2008

Dne 29. října 2008 se uskutečnilo zasedání Výboru pro finanční trh (Výbor). Jednání se zúčastnili jeho členové Jiří Rusnok (předseda), Radek Urban (místopředseda), Václav Tomek (všichni tři zvolení Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny), František Klufa (finanční arbitr), Miroslav Singer (Česká národní banka), Klára Hájková a Jiří Król (oba Ministerstvo financí). Posledně jmenovaní nahradili ve Výboru Milana Šimáčka a Libuši Horákovou.

Nejprve byl Výbor seznámen s hlavními aktivitami v oblasti dohledu nad finančním trhem v 1. pololetí 2008. Poté Výbor projednal materiál předložený Ministerstvem financí a schválený Vládou ČR – Teze pro přípravu nového zákona o penzijním připojištění.

Výbor vzal na vědomí podepsanou dohodu o spolupráci v oblasti přeshraniční finanční stability mezi orgány dohledu nad finančním trhem, centrálními bankami a ministerstvy financí v rámci EU (Memorandum of Understanding). Výbor se také zabýval situací na finančním trhu ČR s ohledem na globální finanční krizi. V závěru jednání finanční arbitr informoval členy Výboru o činnosti svého úřadu v letech 2003- 2007.

Výbor pro finanční trh je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem. V souladu se zákonem o České národní bance projednává Výbor koncepční přístupy k dohledu nad finančním trhem, jeho právní rámec, významné nové trendy a věnuje se také systémovým otázkám finančního trhu a výkonu dohledu nad ním.

Bližší informace o tomto jednání Výboru pro finanční trh budou dostupné příští týden v zápise z jednání, který bude uveřejněn na internetových stránkách České národní banky.