Základní údaje o bankovním sektoru a obchodnících s cennými papíry

(nekonsolidované údaje za aktiva a údaje za konsolidovaný sektor za kapitálovou přiměřenost, podle stavu k uvedenému datu)

  31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Celkový počet bank a poboček zahraničních bank a hodnota aktiv
Počet bank a poboček zahraničních bank 37 37 39 41 44 43 44
Aktiva celkem v mil. Kč 3 750 648,9 4 044 396,5 4 094 622,5 4 189 064,9 4 476 306,3 4 633 463,1 5 142 866,3
Aktiva celkem k HDP v % 105,4 109,1 112,9 114,2 117,6 121,0 132,4
Počet zahraničních bank a poboček zahraničních bank a hodnota aktiv
Ze států EHP Počet poboček zahraničních bank 14 16 18 19 21 20 21
Celková aktiva poboček zahraničních bank v mil. Kč 333 897,2 567 950,7 496 483,6 473 069,4 515 001,2 436 210,0 473 869,6
Počet dceřiných společností 18 16 16 16 16 16 16
Celková aktiva dceřiných společností v mil. Kč 3 082 120,8 3 214 442,0 3 306 570,5 3 389 773,6 3 597 866,0 3 732 369,9 4 150 658,9
Z třetích států Počet poboček zahraničních bank 0 0 0 0 0 0 0
Celková aktiva poboček zahraničních bank v mil. Kč 0 0 0 0 0 0 0
Počet dceřiných společností 2 2 2 2 2 2 2
Celková aktiva dceřiných společností v mil. Kč 215 843,6 99 369,9 136 444,8 141 870,2 144 043,6 140 660,8 142 595,8
Celkový kapitál a kapitálové požadavky bank
% kapitálu Tier 1 k celkovému kapitálu1) 87,3 91,2 88,0 89,2 91,1 95,5 96,6
% kapitálu Tier 2 k celkovému kapitálu1) 12,7 8,8 12,0 10,8 8,9 4,5 3,4
Kapitálové požadavky celkem v mil. Kč 158 938,1 156 297,5 154 082,0 152 157,5 162 158,3 162 355,8 175 175,3
Kapitálová přiměřenost v % 11,0 11,6 14,0 15,3 15,0 15,6 16,5
Počet obchodníků s cennými papíry a hodnota aktiv2)
Počet obchodníků s cennými papíry 40 36 38 35 36 35 38
Aktiva celkem v mil. Kč 25 835,9 22 401,4 26 309,7 25 783,9 21 480,1 23 097,7 24 094,5
Aktiva celkem k HDP v % 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Celkový kapitál a kapitálové požadavky obchodníků s cennými papíry
% kapitálu Tier 1 k celkovému kapitálu1) 96,4 96,0 95,4 98,6 100,0 100,0 100,0
% kapitálu Tier 2 k celkovému kapitálu1) 3,6 4,0 3,4 1,4 0,0 0,0 0,0
Kapitálové požadavky celkem v mil. Kč 1 308,4 1 175,2 1 276,6 1 299,2 928,5 966,4 878,8
Kapitálová přiměřenost v % 17,2 22,1 25,0 25,5 32,1 27,8 30,7

1) Hodnota Tier 1 a Tier 2 po odpočtu odčitatelných položek od součtu Tier 1 a Tier 2

2) Obchodníci s cennými papíry, kteří nejsou bankou, včetně organizačních složek zahraničních OCP a investičních společností s asset managementem (podle § 15 odst. 3 nebo 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování)