Statistická data 2014 – k 31. 12. 2013

V této části se uveřejňují data umožňující posouzení dopadů implementace konceptu Basel II. Obsahuje údaje o sektoru bank a obchodníků s cennými papíry, informace o úvěrovém, tržním a operačním riziku a rovněž o aktivitách dohledu a opatřeních k nápravě podle Pilíře 2. Vždy však jde pouze o agregovaná data, nikoliv o informace o jednotlivých bankách nebo obchodnících s cennými papíry.

Údaje jsou publikovány poprvé za rok 2007 a budou aktualizovány jednou za rok (vždy do konce června následujícího roku).

Agregovaná statistická data o každém členském státě EU najdete v odpovídající části na EBA homepage.