Pilíř 2 - Data o výkonu dohledu

Pilíř 2 - Data o výkonu dohledu*)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Banky
Akce dohledu Počet dohlídek na místě 7 9 9 6 4 5 5
Počet vyhodnocení systémů řízení rizik a systémů alokace interního kapitálu (SREP) 0 0 0 3 2 3 4
Nápravná opatření dohledu Počet institucí, jimž byla uložena nápravná opatření dledle § 26 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 0 0 0 3 4 2 0
Obchodníci s cennými papíry
Akce dohledu Počet dohlídek na místě 9 3 4 6 3 6 4
Počet vyhodnocení systémů řízení rizik a systémů alokace interního kapitálu (SREP) 0 0 0 0 0 0 0
Nápravná opatření dohledu Počet institucí, jimž byla uložena nápravná opatření dle § 136 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 0 0 0 0 0 1 1

*) Z důvodů rozdílů v národních právních předpisech, jakož i ve způsobu výkonu dohledu v jednotlivých členských státech (viz část IV. B.3 'Supervisory Review' rámce pro zveřejňování) nemusí zveřejněná data umožňovat smysluplné porovnání jednotlivých zemí a jakýkoli závěr bez pečlivého uvážení těchto rozdílů může být zavádějící.