Pilíř 1 - Tržní riziko

(údaje za konsolidovaný sektor podle stavu k uvedenému datu)

  31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Banky: kapitálové požadavky % kapitálového požadavku k tržnímu riziku ke kapitálovým požadavkům celkem 5,0 4,4 3,0 2,6 3,8 4,4 3,3
Banky: rozdělení dle přístupů % počtu2) Standardizovaný přístup 86,7 77,8 80,0 81,8 84,6 83,3 84,6
VAR 13,3 22,2 20,0 18,2 15,4 16,7 15,4
% kapitalových požadavků dle přístupů ke kapitálovému požadavku k tržnímu riziku celkem Standardizovaný přístup 89,6 65,1 82,2 88,4 69,0 81,5 81,0
VAR 10,4 34,9 17,8 11,6 31,0 18,5 19,0
Banky: rozdělení dle rizik 1) % kapitalových požadavků dle rizik (stanovených jen standardizovaným přístupem) ke kapitálovému požadavku k tržnímu riziku celkem Úrokové riziko 60,6 32,4 47,8 55,5 43,6 43,4 64,0
Akciové riziko 3,2 1,6 2,3 3,9 1,1 0,5 1,0
Měnové riziko 24,9 28,5 29,2 27,0 21,9 35,2 12,8
Komoditní riziko 0,9 2,7 2,7 2,0 2,3 2,4 3,2
Obchodníci s cennými papíry: kapitálové požadavky % kapitálového požadavku k tržnímu riziku ke kapitálovým požadavkům celkem 13,4 22,8 14,3 16,6 8,6 9,0 7,7
Obchodníci s cennými papíry: rozdělení dle přístupů % počtu2) Standardizovaný přístup 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% kapitalových požadavků dle přístupů ke kapitálovému požadavku k tržnímu riziku celkem Standardizovaný přístup 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Obchodníci s cennými papíry: rozdělení dle rizik % kapitalových požadavků dle rizik ke kapitálovému požadavku k tržnímu riziku celkem Úrokové riziko 0,3 46,8 19,6 15,6 14,5 44,0 43,1
Akciové riziko 20,4 9,7 17,3 26,0 13,4 6,9 8,6
Měnové riziko 79,3 43,5 63,1 58,4 69,2 48,3 48,2
Komoditní riziko 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,8 0,0

1) V uvedeném třídění nejsou zahrnuty kapitálové požadavky stanovené metodou VaR, které nejsou sledovány samostatně podle rizik.

2) Pokud banka nebo obchodník s cennými papíry používá více přístupů, je toto promítnuto pouze u kapitálových požadavků, nikoliv u počtu subjektů, kde jsou zařazeni podle nejvíce pokročilého přístupu.