Pilíř 1 - Operační riziko

(údaje za konsolidovaný sektor podle stavu k uvedenému datu)

  31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Banky: kapitálové požadavky1) % kapitálového požadavku k operačnímu riziku ke kapitálovým požadavkům celkem 5,4 9,6 10,6 11,5 11,0 11,7 11,3
Banky: rozdělení dle přístupů % počtu2) BIA 33,3 50,0 46,7 50,0 52,9 47,1 47,1
TSA/ASA 66,7 35,7 33,3 31,2 29,4 35,3 35,3
AMA 0,0 14,3 20,0 18,8 17,7 17,6 17,6
% kapitalových požadavků dle přístupů ke kapitálovému požadavku k operačnímu riziku celkem BIA 0,9 8,7 7,3 7,5 7,4 7,0 8,7
SA 99,1 68,4 37,4 38,5 43,4 46,6 43,9
AMA 0,0 22,9 55,3 54,0 49,2 46,4 47,3
Obchodníci s cennými papíry: kapitálové požadavky1) % kapitálového požadavku k operačnímu riziku ke kapitálovým požadavkům celkem 0,7 28,8 30,1 31,5 39,0 33,4 35,0
Obchodníci s cennými papíry: rozdělení dle přístupů % počtu2) BIA 100,0 100,0 95,0 94,1 93,7 100,0 100,0
TSA/ASA 0,0 0,0 5,0 5,9 6,3 0,0 0,0
AMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% kapitalových požadavků dle přístupů ke kapitálovému požadavku k operačnímu riziku celkem BIA 100,0 100,0 96,8 96,9 96,6 100,0 100,0
TSA/ASA 0,0 0,0 3,2 3,1 3,4 0,0 0,0
AMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1) V roce 2007 většina banka a obchodníků s cennými papíry počítala kapitálové požadavky podle Basel I, tj. nepočítala samostatně kapitálové požadavky k operačnímu riziku. Uváděná čísla za r. 2007 se proto týkají pouze omezeného okruhu bank, které již v roce 2007 postupovaly podle Basel II.

2) Pokud banka nebo obchodník s cennými papíry používá více přístupů, je toto promítnuto pouze u kapitálových požadavků, nikoliv u počtu subjektů, kde jsou zařazeni podle nejvíce pokročilého přístupu.