Upozornění pro klienty MF Global UK

Klienti zkrachovalého obchodníka s cennými papíry MF Global UK (dále jen „MFG UK“) byli vyzváni k uplatnění svých nároků. Jedná se o dva paralelní procesy:

A. Přihlašování nároků klientů u obchodníka resp. zvláštních správců

Zvláštní správci MFG UK vyzvali klienty a věřitele k přihlášení svých nároků. Lhůta pro přihlášení nároků klientů je do 30. 3. 2012. Pro přihlašování nároků na vydání klientského majetku jiného než peněžní prostředky (např. cenné papíry) zvláštní správci dodatečně stanovili kratší lhůtu do 29. 2. 2012. Uvedená lhůta se netýká nároků na výplatu peněz, nicméně zvláštní správci vybízejí všechny klienty k přihlášení všech nároků co nejdříve, aby mohlo dojít co nejdříve k zahájení vydávání či vyplácení klientského majetku.

Formuláře pro nároky klientů i věřitelů a další informace včetně případných budoucích aktualizací jsou dostupné (v anglickém jazyce) na internetových stránkách společnosti KPMG UK: http://www.kpmg.com/UK/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/MF-Global-Client-Creditor-claims-forms.aspx

Vyplněné přihlášky mají být zaslány na adresu uvedenou v odkaze. Kontaktní adresa pro případné dotazy je mfglobalclaims@kpmg.co.uk

B. Přihlašování nároků u FSCS

Klienti mohou dále přihlásit své nároky u záručního systému Financial Services Compensation Scheme (dále jen „FSCS“), neboli Kompenzačního programu finančních služeb. Na odškodnění z FSCS mají nárok pouze fyzické osoby a malé právnické osoby (do ročního obratu 1 mil. GBP). Nárok na kompenzaci je do výše 50.000 GBP.

FSCS v lednu 2012 rozeslal dopisy klientům MFG UK s formulářem žádosti. Kontaktní adresy na tyto klienty obdržel FSCS od zvláštních správců, se kterými spolupracuje. Pro odeslání přihlášky k uplatnění nároku má být použita přiložená obálka. FSCS dosud nestanovil lhůtu pro přihlašování nároků.

FSCS uvádí, že jde o paralelní proces k přihlašování u zvláštních správců a že klienti mají v zásadě dvě možnosti:

  1. žádat primárně kompenzaci po FSCS
  2. žádat výplatu nejprve po zvláštních správcích (KPMG UK) a poté v případě neuhrazení celého nároku u FSCS

V případě ad a) mají klienti zaslat zpět FSCS vyplněný formulář. Nadále pak už nebudou vypláceni nucenými správci, ale pouze FSCS. V případě, že nejprve žádají o výplatu u zvláštních správců, mají toto informaci zatrhnout v příslušném poli.

Rozhodování o výběru z možných variant má význam především pro klienty s nárokem nad 50.000 GBP. V případě ad a) totiž klient postoupí celý svůj nárok na FSCS, který mimo kompenzaci bude klientovi následně přeposílat další obdržené platby od KPMG až do výše celkového klientova nároku. V případě ad b) FSCS bude náhradu vyplácet pouze v případě nevyplacení celého klientova nároku ze strany zvláštních správců.