Oznámení České národní banky o neschopnosti "Úvěrního družstva PDW, Praha v likvidaci" dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek

13. 02. 2013

Fond pojištění vkladů obdržel dne 13. 2. 2013 oznámení České národní banky o neschopnosti "Úvěrního družstva PDW, Praha v likvidaci" se sídlem Lípová 1444/20, 120 00 Praha 2, IČO 257 91 583 dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Uvedené datum je v souladu s § 41d odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách rozhodným dnem pro zahájení procesu výplaty náhrad za pojištěné pohledávky z vkladů oprávněným osobám z Fondu pojištění vkladů.

Fond pojištění vkladů nejpozději do 12 pracovních dnů od rozhodného dne (tj. do 1. 3. 2013) stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad. Členové družstevní záložny budou o výše uvedeném informováni prostřednictvím webových stránek Fondu pojištění vkladů (www.fpv.cz).