Upozornění pro žadatele – přidělování kódů ISIN

Počínaje dnem 7.7.2010, kdy společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. převzala evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů do té doby vedenou Střediskem cenných papírů, přestala Česká národní banka v souladu s § 202 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, přidělovat identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN).

Osobou odpovědnou za přidělování kódů ISIN je od 7.7.2010 společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (http://www.cdcp.cz/)