Přehled odkazů na webové stránky bank a poboček bank z jiného než členského státu obsahující povinné informace k uveřejnění

Přehled odkazů na webové stránky bank a poboček bank z jiného než členského státu obsahující povinné informace podle vyhlášky č. 123/2007 Sb. (do 31.12.2013), podle vyhlášky č. 23/2014 Sb. (pdf, 3,1 MB) (do 6.8.2014) a podle vyhlášky č.163/2014 Sb. (pdf, 3,6 MB), ve spojení s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 (externí odkaz).

 1. Air Bank, a. s.
  https://www.airbank.cz/dokumenty-ke-stazeni
 2. Bank of Communications Co., Ltd., Prague Branch odštěpný závod
  http://www.bankcomm.com/BankCommSite/shtml/Prague/en/2601132/2601168/list_1.shtml?channelId=2601132
 3. Banka CREDITAS a.s.
  https://www.creditas.cz/povinne-uverejnovane-informace
 4. Česká exportní banka, a. s.
  https://www.ceb.cz/informace/povinne-zverejnovane-informace1/pravidelne-ctvrtletni-informace2/
 5. Česká spořitelna, a. s.
  https://www.csas.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni#/7/Povinne-informace-v-souladu-s-Vyhlaskou-CNB
 6. Československá obchodní banka, a. s.
  https://www.csob.cz/portal/o-csob/povinne-uverejnovane-informace#informace-o-csob
 7. ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
  https://www.cmss.cz/informace-dle-vyhlasky-cnb
 8. Fio banka, a. s.
  https://www.fio.cz/o-nas/fio-banka/hospodarske-vysledky
 9. Hypoteční banka, a. s.
  http://www.hypotecnibanka.cz/informace-o-bance/zpravy-o-hospodareni-dokumenty/ctvrtletni-informacni-prehledy
 10. Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch, odštěpný závod
  https://www.icbc-cz.com/cz/column/1438058492316762210.html
 11. J&T BANKA, a. s.
  https://www.jtbank.cz/o-bance/informacni-povinnost/vyrocni-zpravy
 12. Komerční banka, a.s.
  https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/povinne-uverejnovane-informace/informace-o-bance
 13. Max banka a.s.
  https://www.maxbanka.eu/povinne-uverejnovane-informace
 14. Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
  https://www.modrapyramida.cz/dokumenty
 15. MONETA Money Bank, a. s.
  https://www.moneta.cz/o-nas/informacni-povinnost
 16. MONETA Stavební Spořitelna a.s.
  https://investors.moneta.cz/financni-vysledky/dcerine-spolecnosti
 17. Národní rozvojová banka, a.s.ka, a.s.
  https://www.nrb.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/
 18. Partners Banka, a.s.
  https://www.partnersbanka.cz/dokumenty-ke-stazeni
 19. PPF banka, a. s.
  http://www.ppfbanka.cz/cz/servis-pro-investory-a-analytiky/informacni-povinnosti/zakladni-informace.html
 20. Raiffeisen stavební spořitelna, a. s.
  https://www.rsts.cz/povinne-uverejnovane-informace/
 21. Raiffeisenbank, a. s.
  https://www.rb.cz/o-nas/kdo-jsme/vysledky-hospodareni
 22. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
  https://www.burinka.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/informacni-povinnost/
 23. TRINITY BANK a.s.
  https://www.trinitybank.cz/povinne-zverejovane-informace
 24. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  https://www.unicreditbank.cz/cs/o-bance/vysledky/povinne-udaje-o-bance.html