Přehled odkazů na webové stránky IS obsahující povinné informace k uveřejnění

Přehled odkazů na webové stránky investičních společností, které jsou oprávněny k výkonu některé z činností odpovídající investičním službám podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, obsahující povinné informace k uveřejnění.

 1. Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
  https://www.amundi.cz/produkty/Local-Content/Footer/Povinne-uverejnovane-informace/Povinne-uverejnovane-informace-Amundi-v-Ceske-republice/
 2. AXA investiční společnost a.s.
  https://www.axa.cz/o-nas/financni-vysledky/povinne-uverejnovane-informace/obsah/investicni-spolecnost/
 3. CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a. s.
  http://carduus.cz/dokumenty-ke-stazeni
 4. ČSOB Asset Management, a.s, investiční společnost
  https://www.csobam.cz/portal/asset-management/informace-pro-investory/informacni-povinnost-spravce-fondu
 5. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
  https://www.generali-investments.cz/o-nas/informacni-povinnost.html
 6. Partners investiční společnost, a.s.
  http://www.partnersis.cz/o-spolecnosti/informacni-povinnost/
 7. WOOD & Company investiční společnost, a.s.
  http://www.woodis.cz/o-spolecnosti.html
 8. ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
  http://www.zfpinvest.com/o-spolecnosti/povinne-uverejnovane-informace/