Využívání jména ČNB při nabízení produktů finančního trhu

Česká národní banka upozorňuje na opakovaný výskyt případů, kdy některé osoby spolupracující se společností OVB Allfinanz, a.s., IČO 48040410, při oslovování potenciálních klientů využívají jména a loga České národní banky ke svým obchodním zájmům.

K tomuto jednání dochází zejména při oslovováním klientů v souvislosti s penzijní reformou, kdy odvoláváním se na pověření od centrální banky nebo použitím loga České národní banky tyto osoby využívají reputace České národní banky za účelem zvýšení důvěryhodnosti svého jednání.

Česká národní banka v dubnu 2012 upozornila na podvodné jednání některých prodejců produktů finančního trhu.

Odbor komunikace ČNB