Vishing: Upozorňujeme na telefonáty zneužívající jméno ČNB

Česká národní banka opětovně upozorňuje na podvodné telefonní hovory z podvržených telefonních čísel, při kterých jsou obvolávané osoby podvodně informováni o hrozícím riziku v jejich bankovních aplikacích atp. s cílem získat citlivé informace k bankovním účtům klientů.

Nejčastějším scénářem útočníků vydávající se za zaměstnance ČNB je snaha vyvolat dojem o bezpečnostní hrozbě uložení peněžních prostředků klienta, cílem je získat přístup k citlivým údajům s tím, že podvodník nabízí způsob jak zamezit těmto vymyšleným bezpečnostním rizikům. Útočníci rovněž nabádají k uložení hotovosti do BTC bankomatu z důvodu, že bankovní účet klienta bude kvůli opatření ČNB zmražený a nebude možné s ním vůbec manipulovat.

Důrazně a opakovaně upozorňujeme, že tyto tzv. vishingové útoky zneužívající jméno ČNB směřují k získání citlivých dat od kontaktovaných osob (údaje ke vstupu internetového bankovnictví, číslo karty, jméno majitele, dobu platnosti a CVV kód) s cílem připravit je o nemalé finanční částky.

ČNB opětovně zdůrazňuje, že takovýmto způsobem veřejnost nekontaktuje a rozhodně od nikoho nevyžaduje sdělení údajů o platební kartě či údajů pro přihlášení k účtu v bance či jiná citlivá data.

ČNB důrazně doporučuje občanům nikomu neposkytovat své osobní a další citlivé údaje. ČNB vyzývá veřejnost, aby na obdobné podvodné telefonáty nereagovala a rozhodně neposkytovala žádné finanční prostředky či jiné citlivé informace.

Vishing je telefonická obdoba phishingu, tedy podvodu, kdy se podvodník často vydává za zaměstnance banky, finančního úřadu či policistu a snaží se vylákat od oběti citlivé údaje.


Související odkazy