Veřejná nabídka cenných papírů společnosti Euroasian Rail Skyway Systems Holding bez prospektu

Česká národní banka informuje veřejnost, že na území České republiky je veřejně nabízena investice do cenných papírů Euroasian Rail Skyway Systems Holding, ISIN VGG322291094 bez toho, aby v souladu s ustanovením § 36c zákona o podnikání na kapitálovém trhu byl Českou národní bankou, případně orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie za splnění podmínek stanovených v ustanovení § 36f zákona o podnikání na kapitálovém trhu, schválen a uveřejněn prospekt tohoto cenného papíru.

Schválené prospekty cenných papírů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace sekce kancelář