Upozornění na platformu Pattern Trader

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že se na území České republiky prostřednictvím obchodní platformy „Pattern Trader“ http://patterntrader-cz.com/ nabízí obchodování s investičními nástroji. Provozovatel platformy však v současné době nedisponuje žádným oprávněním k poskytování investičních, ani jiných služeb na finančním trhu v České republice a Česká národní banka na něho nedohlíží. Případná investice není ze zákona pojištěna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.