Upozornění na obchodní platformu Option 500

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnost DLA Tech LTD, s uváděnou kontaktní adresou Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, která nabízí na internetových stránkách https://option500.com/ obchodování s investičními nástroji prostřednictvím obchodní platformy Option 500, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb ani jiných finančních služeb v České republice. Upozornění, že platforma Option 500 nabízí své služby bez potřebného povolení, vydaly i belgický orgán dohledu a britský orgán dohledu FCA.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.