Upozornění na nabídky odkupu akcií

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že nabídka odkupu akcií od veřejnosti je vyhrazena pouze pro osoby, které mají patřičné oprávnění udělené Českou národní bankou – licenci obchodníka s cennými papíry. Tato činnost totiž naplňuje znaky hlavní investiční služby obchodování na vlastní účet, jejíž vykonávání je podmíněno příslušnou licencí. Osoba, která tímto oprávněním k poskytování investičních služeb nedisponuje, porušuje zákaz dle ustanovení § 4a zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dopouští se tak přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 150 mil. Kč.

Tímto varováním reaguje Česká národní banka na níže uvedený leták, který v uplynulých dnech obdržela od veřejnosti. Případné využití této či podobně zveřejněné nabídky může způsobit zájemcům nemalou finanční újmu.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.

 

Ukázka: Leták – Nabídka odkupu akcií

Upozornění na nabídky odkupu akcií