Upozornění na činnost Stensland Pensjon og Finans ANS

Česká národní banka upozorňuje na činnost norské společnosti Stensland Pensjon og Finans ANS, která prostřednictvím internetových stránek http://www.stensland.cz v českém jazyce nabízí možnost zhodnocení peněžních prostředků buďto vkladem na spořicí účet nebo investicí do podílového fondu. Společnost Stensland Pensjon og Finans ANS není dohlížená ze strany České národní banky ani ze strany příslušného norského orgánu dohledu, kterým je Finanstilsynet (externí odkaz), a nemá žádné oprávnění k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace ČNB