Upozornění na aktivity společnosti UNIPRO Capital a.s.

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnost UNIPRO Capital a.s. veřejně nabízí investici do „zelených  dluhopisů“, o které v rozporu se skutečností prohlašuje, že je „ověřena ČNB“. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, neboť Česká národní banka neschválila prospekt dluhopisů, jejichž emitentem by byla společnost UNIPRO Capital a.s. Dohledu České národní banky nepodléhá ani emitent nabízených dluhopisů – společnost  UNIPRO Capital a.s.

Seznam schválených a notifikovaných prospektů a seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou uveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Zároveň Česká národní banka upozorňuje, že prohlášení ve výše uvedeném znění by bylo zavádějící i v případě, kdy by Česká národní banka prospekt takových dluhopisů schválila – k charakteru procesu schvalování prospektu viz stanovisko České národní banky uveřejněné na webových stránkách.