Upozornění na aktivity společností Silk Assets Investments ltd.

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na společnost Silk Assets Investments ltd., která se prezentuje jako společnost se sídlem v České republice, Horní náměstí 358/4, 745 00 Cholinka a nabízí na internetových stránkách www.silkassets.org mimo jiné obchodování s investičními nástroji, kryptoměnami a komoditami. Při své činnosti zároveň zneužívá loga České národní banky.

Společnost Silk Assets Investments ltd. nedisponuje žádným oprávněním k poskytování investičních, ani jiných služeb na finančním trhu v České republice a Česká národní banka její činnost nedohlíží. Případná investice není ze zákona pojištěna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky v sekci Dohled a regulace – Seznamy a evidence – Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.