Upozornění na aktivity společnosti SMH Markets Corp.

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na aktivity společnosti SMH Markets Corp., která na území České republiky neoprávněně nabízí a poskytuje investiční služby. Společnost SMH Markets Corp. jako svoji kontaktní adresu uvádí 95 Wilton Road, Suite 3, London, SW1V 1BZ, United Kingdom a je dle svého tvrzení registrována v obchodním rejstříku Seychelles International Business Autority pod registračním číslem 00067912.

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnost SMH Markets Corp. nedisponuje žádným povolením k činnosti na finančním trhu udělovaným Českou národní bankou. Na vložené finanční prostředky se nevztahuje možnost náhrady z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.

Odbor komunikace ČNB