Upozornění na aktivity společnosti Qubix Investment

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnost Qubix Investment, se sídlem 2295 Oak Street, Old Forge, New York, Spojené státy americké, nebo též Qubix Investment, se sídlem 123 Fifth Avenue, New York, NY 10160, Spojené státy americké, která nabízí prostřednictvím webových stránek qubixinvestment.org  garantované investiční služby, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb ani jiných finančních služeb v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna. 

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.