Upozornění na aktivity společnosti Beekash Payment Solutions, s.r.o.

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnosti Beekash Payment Solutions, s.r.o., IČO 062 79 619, která nabízí platební služby prostřednictvím internetové prezentace https://www.beekash.net/, bylo dne 7.3.2020 odňato oprávnění k poskytování platebních služeb na finančním trhu v České republice.

Společnost v současnosti nedisponuje žádným povolením k poskytování služeb na finančním trhu v České republice uděleným Českou národní bankou a ze strany Česká národní banky již není dohlížena.

Oprávnění subjektů k poskytování finančních služeb v České republice si lze ověřit v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů zveřejněných na webových stránkách České národní banky.