Upozornění na aktivity společnosti Asset Global Consulting s.r.o.

Česká národní banka upozorňuje, že společnost ASSET GLOBAL CONSULTING s.r.o. , IČO: 048 29 735, se sídlem Tvrdého 643, Letňany, 199 00 Praha 9, která poskytuje služby prostřednictvím webových stránek https://cp.assetgc.com, nemá povolení České národní banky k poskytování platebních služeb ani jiných finančních služeb v České republice. Peněžní prostředky svěřené společnosti ASSET GLOBAL CONSULTING s.r.o. nejsou ze zákona pojištěny.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Marek Zeman
Ředitel odboru komunikace ČNB