Upozornění na aktivity společnosti AGM Investment Bank International Ltd.

Česká národní banka upozorňuje, že společnost AGM Investment Bank International Ltd., která nabízí v českém jazyce prostřednictvím internetové prezentace na odkazu www.cz.agmbank.com služby na finančním trhu, nemá k takové činnosti od České národní banky uděleno žádné povolení. Ač se sama společnost v rámci webové prezentace distancuje od nabízení nebo poskytování bankovních služeb či devizových obchodů na území České republiky, je z obsahu webové prezentace zřejmé, že uvedená nabídka je zaměřena právě na občany České republiky a že nabízené služby pod činnosti podmíněné povolením ze strany České národní banky spadají. Taktéž tvrzení této společnosti, že veškeré finanční a bankovní produkty jsou nabízeny na základě udělené bankovní licence na Komorských ostrovech, nikterak tuto společnost neopravňuje tyto produkty nabízet a poskytovat v České republice.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.

Odbor komunikace ČNB