Upozornění na aktivity společnosti ACRUS CZ

Česká národní banka upozorňuje na aktivity společnosti ACRUS CZ a.s., IČO: 248 12 323, se sídlem U průhonu 827/5, Holešovice, 170 00 Praha 7. Společnost ACRUS CZ nabízí mimo jiné prostřednictvím webové prezentace na adresách www.acrus.cz a www.zip-cz.eu investice do zlata s příslibem zhodnocení z takto investované částky.

Činnost společnosti ACRUS CZ vykazuje znaky neoprávněného shromažďování prostředků od veřejnosti. Získávání peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování je činností v právním řádu České republiky striktně regulovanou, kdy tato činnost je vyhrazena pouze licencovaným subjektům, které prokázaly splnění požadovaných předpokladů pro takovou činnost.

Společnost ACRUS CZ nedisponuje povolením České národní banky k činnosti a není tak oprávněna shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti.

Seznamy registrovaných a regulovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace ČNB