Upozornění na aktivity skupiny WSM

Česká národní banka upozorňuje, že skupina WSM, která nabízí v českém jazyce prostřednictvím internetové prezentace http://wsmrobot.com obchodování na trhu FOREX a dále tzv. Forex roboty, nemá v současné době žádné oprávnění k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice. Z tohoto důvodu byla v minulosti členu této skupiny, společnosti WSM Bohemia s.r.o., uložena pokuta ve výši 2 miliony korun, a to za neoprávněné poskytování investičních služeb podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Výrok pravomocného rozhodnutí (pdf, 78 kB).

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace ČNB