Upozornění na aktivity firmy Double Investments Limited

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na aktivity společnosti Double Investments Limited se sídlem ve Velké Británii, která na území České republiky prostřednictvím své organizační složky nabízí investiční příležitosti, které vykazují znaky kolektivního investování. Svoji činnost prezentuje např. na internetových stránkách www.doubleinvest.cz.

Česká národní banka upozorňuje, že společnost Double Investments Limited nemá v současné době povolení České národní banky pro výkon kolektivního investování ani pro poskytování jiných služeb na finančním trhu v České republice.

Odbor komunikace ČNB