Upozornění na aktivity Whetu and Partners

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnost Whetu and Partners, která nabízí na internetových stránkách http://www.whetupartners.com/ investiční služby, žádným povolením v České republice nedisponuje.

Česká národní banka v této souvislosti dále upozorňuje, že zákazníci společnosti Whetu and Partners jsou odkazováni na internetové stránky www.feb-gov.org patřící subjektu Foreign Equities Board, který se neoprávněně prezentuje jako orgán dohledu nad finančním trhem v České republice, přičemž na internetových stránkách www.feb-gov.org je pak mimo jiné obsažena nepravdivá informace o tom, že společnost Whetu and Partners má oprávnění k poskytování služeb na finančním trhu.

Česká národní banka na neoprávněnou činnost Foreign Equities Board upozornila veřejnost dne 4. září 2018.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.