Upozornění na aktivity Standard Credit Bank

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na aktivity společnosti Standard Credit Bank Limited se sídlem Misa Building 724, Fomboni, Mwali-moheli BP 724, Komorské ostrovy, která na území České republiky neoprávněně nabízí a poskytuje bankovní služby. Jako svoji adresu v České republice uvádí Prague Office, Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1.

Standard Credit Bank nepodléhá dohledu České národní banky a není bankou zapsanou na seznamu poboček zahraničních bank v ČR.

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že případné vklady do Standard Credit Bank nejsou ze zákona pojištěny.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.

 

Odbor komunikace ČNB