Upozornění na aktivity Savings Fund Limited

Česká národní banka upozorňuje, že společnost Savings Fund Limited, která nabízí v českém jazyce prostřednictvím internetové prezentace viz http://www.savingsfunds.co.nz/cz/index.php bankovní a další finanční služby, nemá v současné době žádné oprávnění k poskytování bankovních, investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice a není ze strany České národní banky dohlížena. Případná investice není ze zákona pojištěna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace ČNB