Upozornění na aktivity Questra World a Atlantic Global Asset Management

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnost Atlantic Global Asset Management a společnost Questra World, které vystupují jako členové obchodní skupiny Questra Holding a nabízejí prostřednictvím svých zástupců na území České republiky obhospodařování majetku zákazníků a správu investičních fondů, nemají žádné povolení k poskytování investičních služeb ani jiných finančních služeb v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Seznamy registrovaných a regulovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Před činností Questra Holding již dříve varovaly i další zahraniční orgány dohledu (např. rakouský orgán dohledu FMA (https://www.fma.gv.at/en/questra-holdings-inc/ a https://www.fma.gv.at/en/questra-world-ltd/ ) a belgický orgán dohledu FSMA (http://www.fsma.be/en/Site/Repository/press/warnfsma/2016/09-23_questraholdings.aspx)).