Upozornění na aktivity MP Officium

Česká národní banka upozorňuje, že společnost MP Officium, s.r.o., IČO 47 046 813 se sídlem Hliny 2560/235, 017 07 Považská Bystrica, Slovenská republika, která prostřednictvím webových stánek https://zimmilo.com/cs/ nabízí obchodování na měnovém trhu FOREX, nemá žádné oprávnění České národní banky k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice a není Českou národní bankou dohlížena. Případná investice není ze zákona pojištěna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB