Upozornění na aktivity MMM-2011

Česká národní banka získala informace o tom, že na území České republiky může být nabízena možnost investice do projektu MMM-2011 (více na http://i-mmm.com/cz/index.php). Česká národní banka varuje investory před možnou investicí do tohoto projektu, neboť vykazuje znaky možného pokusu o podvodné jednání.