Upozornění na aktivity Foreign Equities Board

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem Foreign Equities Board, který se na internetových stránkách www.feb-gov.org prezentuje jako orgán dohledu nad finančním trhem v České republice, nemá žádné takové postavení, neboť  tato pravomoc je výhradně svěřena České národní bance. Informace o osobách oprávněných vykonávat činnost na finančním trhu, které jsou na stránkách www.feb-gov.org uvedeny, jsou nepravdivé.

Oprávnění subjektů poskytovat finanční služby v České republice si lze ověřit v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů zveřejněných na webových stránkách České národní banky.