Upozornění na aktivity Capital - Fund Holding

Česká národní banka upozorňuje na aktivity tzv. „Capital - Fund Holding“, který prostřednictvím internetových stránek www.capital.firemni-stranka.cz nabízí investice na finančním trhu s vysokou mírou zhodnocení. Činnost Capital - Fund Holding vykazuje znaky neoprávněného shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, tedy činnosti v České republice plně regulované. Capital – Fund Holding však nedisponuje žádným povolením k činnosti uděleným Českou národní bankou a není tak oprávněn shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti.

Seznamy subjektů, které jsou oprávněny poskytovat služby na území České republiky, jsou uveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace ČNB