Upozornění na aktivity Bohemia Partners

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na aktivity společností Bohemia Partners a Bohemia Partners One Ltd. s kontaktní adresou PO Box 257, Jonson Jones Building, Government Road, Charlestown, Nevis, West Indies. Jmenované společnosti prostřednictvím internetové prezentace http://bohemiapartners.com/cz/ mj. nabízejí na území České republiky investici do investičních cenných papírů World´s Largest Bingo, aniž by byl v tomto případě zveřejněn prospekt cenného papíru schválený ČNB, případně orgánem dohledu jiného členského státu EU. Investorům tudíž nebyly zpřístupněny zákonem předpokládané, ověřitelné a srozumitelné informace o nabízených cenných papírech. ČNB zároveň upozorňuje, že Bohemia Partners a Bohemia Partners One Ltd. nemají v současné době žádné oprávnění k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice a nejsou ze strany ČNB dohlíženy. Případná investice není ze zákona pojištěna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace sekce kancelář