Upozornění na aktivity Best Life s.r.o.

Česká národní banka upozorňuje na aktivity společnosti Best Life s.r.o., která prostřednictvím internetových stránek http://www.best-life.cz nabízí "odkoupení" různých finančních produktů (např. penzijního připojištění, životního pojištění apod.), čímž získává peněžní prostředky od veřejnosti, které slibuje dále investovat.

Činnost společnosti Best Life s.r.o. vykazuje znaky neoprávněného shromažďování prostředků od veřejnosti, tedy činnosti v České republice plně regulované. Společnost Best Life s.r.o. však nedisponuje žádným povolením k činnosti uděleným Českou národní bankou a není tak oprávněna shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.

Odbor komunikace ČNB