Upozornění na aktivity BBL Capital Management, SA.

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že společnost BBL Capital Management, SA., sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha, která prostřednictvím internetových stránek www.bblcapital.cz nabízí v anglickém jazyce vedení bankovních účtů, investiční a platební služby, nemá žádné oprávnění k poskytování těchto služeb v České republice.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace sekce kancelář