Oznámení rumunského i evropského dohledového orgánu (ASF, EIOPA) k odnětí licence Certasig Societate de Asigurare Reasigurare S.A. ze dne 21. 2. 2020

Dne 20. 2. 2020 oznámil rumunský dohledový orgán ASF (Financial Supervisory Authority, Bucharest, 15 Splaiul Independentei, District 5), že ke dni 19. 2. 2020 přijalo vedení tohoto orgánu rozhodnutí, které je v souladu s relevantními platnými rumunskými právními předpisy pro sektor pojišťovnictví, o odnětí licence rumunské pojišťovně Certasig S.A., 61B Nicolae Caramfil Str., District 1, Bucharest, a zároveň podalo návrh na příslušný rumunský soud, aby zahájil řízení o likvidaci této pojišťovny, které však není zatím završeno jeho konečným (pravomocným) rozhodnutím.

Česká národní banka v této souvislosti sděluje, že tato rumunská pojišťovna působila na českém trhu formou svobody dočasného poskytování služeb v oblasti vybraných odvětví neživotního pojištění a v ČR spolupracovala s několika registrovanými českými pojišťovacími zprostředkovateli (uvedeno na webu ČNB v databázi Jednotné evidence regulovaných a registrovaných subjektů).

Česká národní banka vydává toto oznámení v souladu s ustanovením § 112 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozd. předpisů a s relevantní evropskou legislativou.

Odbor komunikace