ČNB upozorňuje na nestandardní investiční nabídky

Česká národní banka upozorňuje, že prostřednictvím emailů nesutin@email.cz a smartinvest@email.cz je veřejnosti nabízeno "garantované" zhodnocení vkladů, a to až do výše 240 % ročně, přičemž  více informací lze získat dotazem na uvedených e-mailových adresách. Česká národní banka varuje veřejnost před investováním na základě takovýchto neautorizovaných nabídek slibujících nadstandardně vysoké zhodnocení.

Seznamy registrovaných a regulovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Odbor komunikace ČNB