Změna způsobu prezentace adresy sídla nebo bydliště v seznamech ČNB

24. 01. 2013

ČNB nově uveřejňuje v Seznamech regulovaných a registrovaných subjektů (JERRS) údaj o adrese sídla právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby v České republice ve struktuře, která odpovídá základnímu registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). Adresa je uvedena ve formě odkazu, po jehož stisknutí se zobrazí její strukturovaný detail. Údaje o zahraničních adresách a českých adresách, které nebyly nalezeny v RUIAN, jsou zobrazovány pouze v nestrukturované textové podobě.